www.ingilizceforum.com

İlköğretim İngilizce Dersi Öğretim Materyalleri...

Bu sayfayı forum formatında görüntülemek için buraya tıklayın.
5. SINIF ÜNİTELER
Üniteler hakkında detaylı bilgi almak, tüm dokümanları görüntülemek ve Editör'ün seçtiği özel dokümanları incelemek için ünitelerin üzerine tıklayın.


UNIT 1 COUNTRIES


Greeting people, introducing yourself and other people, countries and nationalities

  UNIT 8 MY FAVOURITE ACTIVITIES


Asking for and giving information about favourite activities, leisure time activities


UNIT 2 REGIONS


Describing geographical locations and features, regions of Turkey...

  UNIT 9 FARM LIFE


Describing people and animals


UNIT 3 CITIES


Describing locations, asking and talking about places, capital cities

  UNIT 10 CARTOON CHARACTERS


Describing people, cartoon characters


UNIT 4 SCHOOL LIFE


Asking and talking about classroom rules, giving orders and commands

  UNIT 11 PERSONAL POSSESSIONS


Asking for and giving information about possessions, describing people and objects


UNIT 5 SCHOOL STORES


Seeking and giving information about numbers, quantities and cost, stationery

  UNIT 12 HEALTH PROBLEMS


Asking and giving information about health, identifying illnesses, giving advice (should, shouldn't)


UNIT 6 PHYSICAL EDUCATION


Asking and talking about ability (Can, Can't)

  UNIT 13 FUN AT THE PARK


Asking and giving information about what people are doing at the moment (Present Continuous Tense)


UNIT 7 LIKES AND DISLIKESAsking for and giving information about likes and dislikes

  UNIT 14 HELPAsking for help, accepting, refusing, expressing an excuse


DİĞER DOKÜMANLAR
Hiçbir kategoriye uymayan diğer dokümanlar bu alt kategoride yayınlanmaktadır.

REKLAM


    5. Sınıf Güncel Materyaller